Kovács Bánk Ferences

vasmisés pap

hitszónok

Vízkereszt

„Amikor Heródes király idejében Jézus megszületett a júdeai Betlehemben, íme, napkeletről bölcsek jöttek Jeruzsálembe, és tudakolták, Hol van a zsidók újszülött királya? Láttuk csillagát napkeleten, és eljöttünk, hogy hódoljunk előtte” (Mt 2,1-2) Nekünk, Krisztus-hívő keresztényeknek ujjongó örömöt jelent ez a rövid beszámoló. Végre felfigyelt valaki a világon erre az igazán fontos hírre! Mert jólesett nekünk, hogy karácsonykor a kis városkától, Betlehemtől távol angyal jelent meg, és ő is örömhírként jelezte néhány birkapásztornak a puszta éjszakai csendjében: „íme, nagy örömet hirdetek nektek, melyben része lesz az egész népnek. Ma született nektek az Üdvözítő, az Úr Krisztus, Dávid városában. Ez lesz a jel számotokra: találni fogtok egy kisdedet pólyába takarva és jászolba fektetve” (Lk 2,10-12) Jönnek a bölcsek keletről, és keresik az újszülött királyt. Rémülten hallják, hogy az emberek éppen úgy nem tudja, miről faggatják őket, mint egykor a jeruzsálemiek. „Meghallotta ezt Heródes király és megrémült, s vele egész Jeruzsálem.” (Mt 2,3) tehát az uralkodó, és az utca népe akkor sem tudott semmiről, amiről az angyalok és az ég csillagai beszéltek. Az a két-három-négy tudós, beavatott ember, az úgynevezett mágusok mégis érdeklődtek. Igaz volt, és Jeruzsálemben volt igaz, amit kerestek. Heródes, a vén ravasz király, aki féltette hatalmát, tudta, hová kell fordulni információkért. A papokhoz. Azok sem tudták ugyan, hogy megszületett, de, ha tényleg megszületett, akkor Betlehemben kellett megszületnie, mert Isten ezt már hatszáz éve megüzente Mikeás prófétával: „De te, Efrata Betlehemje, kicsiny vagy ugyan Júda ezrei között, mégis belőled származik majd nekem Izraelnek jövendő uralkodója”. (Mik 5,1) Milyen jól tudták a leckét, mégsem mentek megnézni sem akkor, sem harminchárom év múlva, sem az azóta eltelt kétezer évben, de tudták az igazságot. És ez nagydolog. A mágusok megtalálták a keresett Kisdedet. Imádták igen nagy örömmel, Meg is ajándékozták. Beszélgettek vele egész nap. Éjjel angyal ment hozzájuk, hirdetett nekik egy meglepő, újabb igazságot: az ég küldöttét, akiről prófétájuk, Bálám ezerkétszáz éve beszélt, akit a csillagok pontosan jeleztek és ők megtaláltak, a saját hazájában nem ismerik. Félnek is tőle, mert az égből, az igazság és a szeretet hazájából jött, veszedelmes a hazug és gyűlölködő földi urakra, és a saját hazájában halálra van ítélve. Az angyal utasította őket, hogy ne menjenek vissza Heródeshez, mert meg akarja ölni a kisdedet, ezért más úton mentek vissza hazájukba. A kis Jézust az angyal és Szent József kimentette Heródes kezéből, de harminchárom évesen betöltötte küldetését, meghalt minden emberért. Majd feltámadt halottaiból, él és uralkodik, és számon kér mindent nyugattól: Mért titkoljátok el kelettől, amit kétezer éve tudtok Rólam? Kelettől: Mért nem tudja a többi millió, amit a napkeleti bölcsek tudtak? Vagy ha tudják, miért nem keresik?